I N Z E R Á T Y :
www.
Pri telefonickej aj e-mailovej komunikácii so mnou môžete používať aj maďarský jazyk !